Agentur Happyaupair.de - Bundesweite Au-pair Vermittlung - Au pair Service - Aupair Beratung
Bonn - Frankfurt - Mannheim - Heidelberg - Kaiserslautern - Karlsruhe - Stuttgart
Berlin - Hamburg - Köln - Dortmund - Düsseldorf - Dresden - Hannover - München
 
   
   

POŚREDNICTWO W ZNALEZIENIU NIEMIECKIEJ RODZINY JEST BEZPŁATNE!

Zgłoszenia mozna wysylać poczta lub e-mailem, prosimy używac do tego naszych formularzy, ktore są dostępne na naszej stronie. [ > Download ] [ > Au-pair Info ]

  • wiek: 17-28
  • kobiety:mozliwie niezamezne bez dzieci
  • odpowiedzialne, godne zaufania,zdrowe
  • Niemiecki na poziomie podstawowym
  • Doświadczenia w opiece nad dziećmi
  • pierwszy pobyt w Niemczech w charakterze au-pair
  • ważny paszport (kopię paszportu przeslać!)
  • 3-4 lub więcej sympatycznych Zdjęć dobrej jakości (drogą internetową lub za pośrednictwem poczty)

Proszę wypełnić wszystko w języku niemieckim- Będziemy mogli opracować tylko kompletne zgłoszenia zawierające sympatyczne zdjęcia.
Nasza firma dysponuje wieloma miłymi rodzinami na terenie całych Niemiec i cieszymy się na Twoje zgłoszenie. Idealna będzie możliwość pobytu od 10-12 miesięcy.


Fotos > info@happyaupair.de

1. Angaben zur eigenen Person - Informacje o osobie


Familienname Nazwisko
Vorname Imię
Straße, Hausnummer ulica numer domu
PLZ, Ort miejscowość z kodem
Land Kraj
Staatsangehörigkeit narodowość
Reisepass-Nr. numer paszportu
Gültig bis ważny do
Telefon 1 telefon 1
Telefon 2 telefon 2
Mobil Numer telefonu komórkowego
Fax fax
E-mail E-mail
Geschlecht
weiblich - kobieta
männlich - meżczyzna
płeć
Geburtsdatum
(Tag / Monat / Jahr)
    data urodzenia
(dzień, miesiąc, rok)
Alter wiek
Größe cm wzrost
Gewicht kg waga
Familienstand
ledig - wolny
verheiratet - zamężna
geschieden - rozwiedziona
stan cywilny
Haben Sie Kinder?
ja - tak
nein - nie
Czy posida pani dzieci?
Religion religia
Ausbildung wykształcenie
Beruf zawód

2. Angaben zu Ihrer Familie - Szczegóły dotyczące Twojej rodziny

Name der Mutter imię matki
Beruf der Mutter zawód matki
Name des Vaters imię ojca
Beruf des Vaters zawód ojca
Geschwister
(Anzahl und Alter)
rodzeństwo (ilość i wiek)

3. Angaben zum Au-pair Aufenthalt - Dane dotyczące pobytu w Niemczech

Frühester Antrittstermin
(Monat / Jahr)
  możliwy najwcześniejszy termin przyjazdu
(miesiąc i rok)
Spätester Antrittstermin
(Monat / Jahr)
  najpózniejszy termin przyjazdu
(miesiąc i rok)
Dauer des Aufenthalts
(6-12 Monate)
 Monate - miesięcy długość pobytu
(6-12 miesięcy)
Gewünschte Altersgruppe der Kinder   Życzenia odnośnie wieku dzieci
0 - 3 Jahre alt
bevorzugt - preferowany
möglich - możliwy
notfalls - konieczny
0 - 3 lat
4 - 11 Jahre alt
bevorzugt - preferowany
möglich - możliwy
notfalls - konieczny
4 - 11 lat
12 - 18 Jahre alt
bevorzugt - preferowany
möglich - możliwy
notfalls - konieczny
12 - 18 lat
Ortswünsche Zyczenia odnośnie miejscowości
Großstadt
bevorzugt - preferowany
möglich - możliwy
notfalls - konieczny
duże miasto
Kleinstadt
bevorzugt - preferowany
möglich - możliwy
notfalls - konieczny
małe miasto
Ländliche Gegend
bevorzugt - preferowany
möglich - możliwy
notfalls - konieczny
wiejska okolica

4. Welche Familienverhältnisse können Sie akzeptieren? - Jakie stosunki rodzinne moglaby pani zaakceptować?

Familie mit mehr als 3 Kindern
ja - tak
nein - nie
rodzina z więcej niż 3 dzieci
Alleinstehende Mutter
ja - tak
nein - nie
samotna matka
Alleinstehender Vater
ja - tak
nein - nie
samotny ojciec
Familie mit geistig behindertem Kind
ja - tak
nein - nie
rodzina z dziećmi upośledzionymi umyłowo
Familie mit körperlich behindertem Kind
ja - tak
nein - nie
rodzina z dziecmi niepełnosprawnymi fizycznie
Haben Sie Erfahrung in der Betreuung von behinderten Kindern?
ja - tak
nein - nie
Czy posiada pani doswiadczenie w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi?
Würden Sie Haustiere betreuen?
ja - tak
nein - nie
Czy chciłaby pani opiekować sie zwierzętami domowymi?

5. Sprachkenntnisse - Zdolności językowe

Deutsch
fließend - płynnie
gut - dobrze
wenig - mało
keine - zadne
niemiecki
Englisch
fließend - płynnie
gut - dobrze
wenig - mało
keine - zadne
angielski
Französisch
fließend - płynnie
gut - dobrze
wenig - mało
keine - zadne
francuski
Andere Sprachen inne języki

6. Erfahrung mit Kindern und im Haushalt - Doswiadczenia z dziećmi i w prowadzeniu domu

Erfahrung mit Babys
gut - dobre
ausreichend - wystarczające
gering - niewielkie
keine - żadne
doświadczenia z niemowlętami
Mit Kindern spielen
gut - dobre
ausreichend - wystarczające
gering - niewielkie
keine - żadne
zabawy z dziećmi
Auf Kinder aufpassen
gut - dobre
ausreichend - wystarczające
gering - niewielkie
keine - żadne
opieka nad dziećmi
Kochen
gut - dobre
ausreichend - wystarczające
gering - niewielkie
keine - żadne
gotowanie
Backen
gut - dobre
ausreichend - wystarczające
gering - niewielkie
keine - żadne
pieczenie
Aufräumen
gut - dobre
ausreichend - wystarczające
gering - niewielkie
keine - żadne
sprzątanie
Wäsche waschen, bügeln
gut - dobre
ausreichend - wystarczające
gering - niewielkie
keine - żadne
pranie,prasowanie
Einkaufen
gut - dobre
ausreichend - wystarczające
gering - niewielkie
keine - żadne
zakupy

7. Führerschein - Prawo jazdy

Haben Sie einen Führerschein?
ja - tak
nein - nie
Czy posiada pani prawo jazdy?
Wenn ja, seit wann?
(Monat / Jahr)
  jeśli tak to od kiedy?
(miesiąc/rok)
Haben Sie Fahrpraxis?
ja - tak
nein - nie
Czy posiada pani doświadczenie w prowadzeniu samochodu?
Haben Sie Kenntnisse in erster Hilfe?
ja - tak
nein - nie
Czy posiada pani umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy?

8. Hobbys

Können Sie schwimmen?
ja - tak
nein - nie

Czy potrafi pani pływać?

Können Sie Rad fahren?
ja - tak
nein - nie
Czy potrafi pani jeździć  na rowerze?
Spielen Sie ein Musikinstrument?
ja - tak
nein - nie
Gra pani na  instrumentach muzycznych?
Andere Hobbys und Interessen

Inne hobby i zainteresowania

Wie würden Sie sich selbst charakterisieren?

Jak mogłaby sie pani sama scharakteryzować?


9. Sonstiges - Inne

Rauchen Sie?
ja - tak
nein - nie
Czy pali pani papierosy?
Wenn ja, können Sie im Haus der Familie darauf verzichten?
ja - tak
nein - nie
Jeśli tak, czy mogłaby pani zrezygnować w rodzinie z palenia?
Leiden Sie an Allergien?
ja - tak
nein - nie
Czy choruję pani na alergie?
Sonstige Krankheiten inne choroby
Waren Sie bereits als Au-pair in Deutschland?
ja - tak
nein - nie
Czy była pani kiedykolwiek w charakterze Au-pair w Niemczech?
Haben Sie sich noch bei anderen Au-pair Agenturen beworben?
ja - tak
nein - nie
Czy ubiegała się pani jeszcze w innych biurach pośrednictwa Au-pair?
Ihre Fragen, Wünsche und Anmerkungen

Pani pytania,życzenia i spostrzeżenia

Brief an die zukünftige Gastfamilie
(über Sie, Ihre Interessen und Ihre Gründe als Au-pair nach Deutschland zu kommen)
List do przyszłej rodziny(o pani ,pani zainteresowaniach i powodach dla których chce pani wyjechać do Niemiec w charakterze Au-pair)
Wie haben Sie von Happyaupair erfahren?
(z.B. Name der Partneragentur, Freunde, Werbung, Internet...)
W jaki sposób dowiedziałeś się o Happyaupair? (opiekunce do dziecka),np. za pośrednictwem agencji opiekunek, przez przyjaciół, znajomych, z ogłoszenia, przez internet)

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o zaistniałych zmianach. Wyrażam zgodę na elektroniczne gromadzenie i przetwarzanie moich danych i przekazywanie ich dla celów pośrednictwa.

 
 

Fotos > info@happyaupair.de

Home | Impressum | Disclaimer | zum Seitenanfang
 


Au-pair Vermittlung Happyaupair.de
Frank Kalinski | Valentinianstr. 10 | 68526 Ladenburg | Deutschland | Germany

FON +49 (0) 6203 79 69 30
FAX +49 (0) 6203 79 69 31 ::: info@happyaupair.de

© happyaupair.de 2004 | Alle Rechte vorbehalten

Urheberrecht - Hinweis für Plagiatoren:
Veröffentlichung oder Nachdruck von Inhalten, z.B. von Formularen oder Übersetzungen unserer Seiten, auch Ansatz oder Auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung von happyaupair.de erlaubt. (§§ 4, 53, 54 Urheberechtsgesetz UrhG.)
Zuwiderhandlungen werden von uns strafrechtlich verfolgt werden.